معرفی آناهیتامقیمیان


آناهیتامقیمیان
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 7 بهمن 1357
کشور: ايران شهر: تهران
آددس پیج اینستگرام و تلگرام a_moghimian
آدرس وبلاگ biaobekhan.mihanblog.com
داستان نوکاپ برای سن 8 تا 10 سال


آخرین داستان ها ارسالی

گوهر شب چراغ( قسمت اول)

نمایش مشخصات آناهیتامقیمیان « چرا من اینجوریم؟ اینقدر بدشناسم.... اه خسته شدم دیگه... چرا مردم دیگه، اینقدر همه چی براشون خوب پیش میره اما من دست به هر کاری دست میرنم بدبخت میشم توش... جرات اینکه برم در خونشونو بگم سلام هم ندارم. دو سال مفت و مجانی عمرمون تو سربازی هدر رفت. حالام که دربدرم دنبال کار... باید بریم از اول شاگردی که اونم پرتمون میکنن بیرون

امید

نمایش مشخصات آناهیتامقیمیان زن و شوهرجوانی غرق در افکار نشسته بودند و گاهی زن آهی از ته دل سر می داد و گاهی هم شوهر آهی از نهادش بلند می شد. شوهر با چهره و صدایی غمگین روبه زن گفت :حالا به نظرت چی کارباید بکنیم؟ زن دوباره آهی غمگین کشید وبا ناراحتی و چهره ای درهم گفت:نمی دونم من که دیگه عقلم به جایی نمیر سه

عشق ماندگار

نمایش مشخصات آناهیتامقیمیان هر نیشتر سوزنی که به بازویش می‌خورد، نام عشقش را در دل جاری می‌کرد و درد سوزن را بی‌اثر. صدای رفیقش او را به خود آورد”بیا….تموم شد.” پسر لبخندی زد و نگاهی به بازویش انداخت و زیر لب آهسته زمزمه کرد:”شقایق." رفیقش درحالیکه به دیوار پشت سرش تکیه می‌داد با تمسخر پرسید:”حالا ارزششو داره؟!” پسر پوزخندی زد و روی زمین دراز کشید