معرفی مهدی خسروی


مهدی خسروی
جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 17 بهمن 1368
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

من

sتو همیشه یادم بودی ، همیشه دوستم داشتی ؛ تو برایم مهرباترین و معصوم ترین دختر دنیا بودی و همینطور بهترین بازیگر دنیا و من هم ابله ترین بیننده ی فیلم بازی کردن تو مهدی خسروی