معرفی هاشم مهری


هاشم مهری
جنسیت: تاریخ تولد: دوشنبه 22 بهمن 1369
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

دلیلی برای بودن

با مادر به قصد فاتحه بر سرمزار پدربزرگ و مادربزرگ به قبرستان رفته بودم, مزار اونها رو غبار گرفته بود ظاهرا مادر از قبل بطری خالی برای این همراه خودش داشت که از یه شیر آب اون حوالی پر از آب کنه برای شستشوی مزار اون دو عزیز از دست رفته، اما ظاهرا شیر آب همیشگی رو مسدود کرده بودن , برگشت