معرفی زهرا خدارحمی


زهرا خدارحمی
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 23 فروردين 1380
کشور: ايران شهر: نهاوند


آخرین داستان ها ارسالی

برگ های دربند

برگ های دربند چراغ های رنگین شهر نمایان شده بود ،ابرهای خشم الود ماه را در میان خود پنهان کرده بودند ؛وبه مهمانی آسمان قدم زنان می امدند .با صدایی ک سراسر ذهنم رافرا گرفته بود ،لرزه به تنم افتاد،خودرا کناره کشیدم دستانم را در هفتیه لباسم فرو بردم وبه راهم ادامه دادم هرچه پیش میرفتم برگ های بیشتری هم قدم خود میدیدم