معرفی احمد امیری لیمنجوب


احمد امیری لیمنجوب
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 18 ارديبهشت 1382
کشور: ايران شهر: تهران
احمد امیری لیمنجوب
متولد 18 اردیبهشت 82

جوان ترین معلم ،نویسنده و مبتکر ایرانی


دانش آموز،معلم ، نویسنده ، ویراستار و مولف کتب کمک درسی و غیر درسی.
کمک مولف کتاب های شیمی ، فیزیک ، ریاضی و زبان عربی.
ویراستار نهایی کتاب های فانتزی در رده سنی (کودک و نوجوان)

تحصیل کرده در دبیرستان های بنام کشور ایران

نویسنده متن:رضا حقی