معرفی اسما حیدری


اسما حیدری
جنسیت: تاریخ تولد: جمعه 23 مهر 1378
کشور: ايران شهر: گیلان


آخرین داستان ها ارسالی

ماه و ماهی

شب بود.. مثل همیشه و تقریبا،همین ساعت،وقتی دلش میگرفت،می آمد و کنار حوض مینشست. کنارش دو فنجان چای بود یکی پُر و دیگری خالی.. مادرش همیشه می گفت:«هیچ وقت چای سرد شده ارزش گرم کردن ندارد» شاید،به همین خاطر فنجان دوم همیشه خالی بود. همان طور که فنجان چای را در دستش گرفته بود به حوض نگاه می کرد