معرفی افسانه بختیاری‌نژاد


افسانه بختیاری‌نژاد
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 6 شهريور 1372
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

کودک درون

نمایش مشخصات افسانه بختیاری‌نژاد sمشاور: کودک درونت رو بیدار کنی شادی هم بیدار می‌شه. زن: بیدار کردن یه دست فروش شادی آوره؟! افسانه بختیاری‌نژاد

راز بقا

نمایش مشخصات افسانه بختیاری‌نژاد sتلویزیون راز بقا نشان می‌داد.  زن از آشپزخانه داد زد: «بمیرم الهی! خوردش» و بعد ماهیِ درون تابه را گرداند.