معرفی آذر جهانی


آذر جهانی
جنسیت: تاریخ تولد: دوشنبه 2 آذر 1377
کشور: ايران شهر: کرج


آخرین داستان ها ارسالی

تنها تر از تنها

نمایش مشخصات آذر جهانی تنها تر از تنها تنهاتر از تنها شدم آواره ی میدان شدم خود را زبونی ساخت با اشک هم پیمان شدم اما مرا تحقیر نیست چون که هنوزم دیر نیست دو نفر دختر زیبا در یک پارکی، روی یک صندلی برگی شکل و در مقابل برکه ای نشسته بودند. صدای اردک ها از برکه می آمد. یکی از دختر ها سرش پایین و خیره به موبایلش بود

اولین افسانه ی جهان

نمایش مشخصات آذر جهانی بچه که بودم فکر می کردم رسالت فقط برای پیامبران است و بس. الان فهمیدم من هم خودم یک رسالتی دارم! همه ی ما یک رسالتی داریم. من در این جهان چند راز عجیب پیدا کردم که مایلم این راز ها را با شما در میان بگذارم. این بخش اولین راز من است: یک روز بیایید و افکاری را که هر روز از پل ذهن شما عبور می کند به چالش بکشید