معرفی علی دوستمن


علی دوستمن
جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 1 فروردين 1357
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

جنون ساینس یاجنون علمی(داستانی غم انگیز)

بنام الله ابتدا باید عرض شود که متاسفانه سندرم ساینس هم جدیدا به بازار برخی دانشمندان و دانشجویان وارد شده است و باید برای چنین جامعه علمی گریست. سندرم ساینس science syndrome یا جنون علمی یک اختلال روانی می باشد که باعث خروج دانشمند یا دانشجو ازموضوع علم خود می شود. ساینس راعلم تجربی

سندرم فیزیک( اختلال روانی بعضی فیزیک دانان) داستانی عجیب ولی واقعی

بسم الله الرحمن الرحیم شاید این موضوع عجیبی باشد سندرم فیزیک physics syndromeسندرم فیزیک آری سندرم فیزیک ،سندرم و اختلال عجیب ولی واقعی سندرم فیزیک اختلال روانی خاصی است که گرچه قدمت آن به قدمت علم فیزیک است ولی جدیدا این سندرم در دنیای غرب و متاسفانه حتی داخل کشور دامن بعضی ازاهل علم