معرفی متینه شاهینی


متینه شاهینی
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 14 مهر 1378
کشور: ايران شهر: گرگان


آخرین داستان ها ارسالی

آخرین برگ

نمایش مشخصات متینه شاهینی آخرین برگ پاییزی به جا مونده روی زمین چه حسی داره ؟ این سوالیه که اکثر مواقع بهش فکر میکنم شاید دوس داره دست درخت هیچ وقت رهاش نکنه حتی اگه به قیمت پوشیدن لباس سفید یا سبزی باشه که ازش متنفره شاید دلش میخواد بیافته و مرگ تراژدی گونه رو با له شدن زیر قدم های یک زوج عاشق تجربه کنه