معرفی ابوالقاسم کریمی


ابوالقاسم کریمی
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 9 آذر 1365
کشور: ايران شهر: تهران
شاعر ، نویسنده و ترانه سرا


آخرین داستان ها ارسالی

امپراتور

نمایش مشخصات ابوالقاسم کریمی ساعتی بعد از آنکه فرمان جنگ را صادر کردم فرزند خردسالم پیشم آمد و بدون مقدمه پرسید: "پدر ما چرا همش در حال جنگیدن هستیم" هر چند خشمگین شدم از اینکه بدون هماهنگی قبلی فرزندم به داخل مقر فرماندهی هدایت شده بود... اما بعد از مکسی کوتاه پاسخ دادم "چون کشورمان زنده بماند" فرزندم