معرفی متین یحیی زاده


متین یحیی زاده
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 18 شهريور 1369
کشور: ايران شهر:
.
.
.
.شب خوش بگفتم خواب را...


آخرین داستان ها ارسالی

زنی که روی هلال ماه سُر خورد

نمایش مشخصات متین یحیی زاده ساعت هشت شب است.خستگی کارگاه را گذاشته ام در جاکفشی و با عجله آمده ام سراغ کشوی سوم که جز من هیچکس بازش نمی کند. داخل کشو را بهم میریزم. از همان وقتی که از کارگاه زده ام بیرون نمی دانم چگونه یک ماهی زنده پریده است داخل معده ام. به این ماهی های انزلی اگر رو بدهی می آیند داخل و تا مدت ها نمی روند