معرفی محمد رازانی


محمد رازانی
جنسیت: تاریخ تولد: جمعه 8 بهمن 1378
کشور: ايران شهر: جهرم
شاعر ونویسنده و داستان نویس


آخرین داستان ها ارسالی

برف_برف(محمّد رازانی)

نمایش مشخصات محمد رازانی برف_برف برف روی شمشادهای پارک نشسته بود، سو سوی آفتاب از لابه لای درختان به چشم می خورد اما زور آنکه از سوز هوا کم کند را نداشت، درختان چنار ابروی برفی به خود گرفته بودند و دکان ها در پهنای خيابان های مجاور با کلاه و زنگوله ای برفی هنوز در خواب بودند. چرخ اتومبيل های نيمه جان، مارپيچ

ابر های سیاه

نمایش مشخصات محمد رازانی او را دیدم با کتابی در دست خیابان را بالا و پایین میکرد حواسش به من نبود. ولی من تمام حواسم پرتِ او بود. تا به حال او را اینچنین آشفته ندیده بودم. شاید با کسی قرار ملاقاتی داشته باشد. با دو عدد شیشه گِردِ براق بر دو چشمانش، همان اُبهت همیشگی اش را دارا بود. سراسیمه کتاب اش را بغل کرد و خیابان را رد شد