معرفی هاجر سادات رضائی


هاجر سادات رضائی
جنسیت: تاریخ تولد: دوشنبه 9 ارديبهشت 1381
کشور: ايران شهر: اصفهان


آخرین داستان ها ارسالی

معشوق قناری

به نام خالق هستی قناری کوچکی وسط روستایی بی رحم زندگی میکرد.روستایی ک مردمانش پدر و مادرش را با بی رحمی تمام کشته بودند.چه روز های سختی را بدون پدر و مادرش پشت سر گذاشته بود.درقفس کوچک خود همیشه غصه میخورد و ناله میکرد.آواز غم میخواندو گریه میکرد.اما افسوس ک هیچ کس هم صحبت او نبود،هیچ کس متوجه غم آهنگ او نمیشد