معرفی شادمان هستیار


شادمان هستیار
جنسیت: تاریخ تولد: جمعه 5 اسفند 1379
کشور: ايران شهر: سنندج


آخرین داستان ها ارسالی

خیال و خواب

نمایش مشخصات شادمان هستیار مانند شکوفه ای خوابیده بودم،در واقع نخوابیده بودم بعد از شناختنت نگاه کردن به دنیا برایم لذت بخش بود پشت کوه ها طلوع کردی و زیبایی چهره ام از شوق شعله ور شد صدات کردم:ای آفتاب،آفتاب؟هی فلانی! گفتی:سلام!گل زندگی ام،من پروانه ام پروانه تو روی شونه هام اومدی و باهم گفت وگو کردیم