معرفی متین یحیی زاده


متین یحیی زاده
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 18 شهريور 1369
کشور: ايران شهر:
سابقه نداشت مرغان دریایی در پاسخ به «شورای بزرگ» سخنی بگویند و اعتراض بکنند، ولی صدای جاناتان بلند شد. چنین خروشید: بی‌مسئولیتی؟ برادران!رفتار چه کسی مسئولانه تر است از مرغی دریایی که برای زندگی مفهومی والاتر و مقصودی برتر یافته و از پی آن ها می رود؟ هزاران سال دنبال کله ماهی ها به هر کنج و گوشه ای سرک کشیده ام، ولی حالا دلیلی برای زیستن داریم: یادگیری، کشف، نیل به آزادی!


ریچارد باخ / جاناتان مرغ دریایی