معرفی مهدی شاکری


مهدی شاکری
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 27 شهريور 1373
کشور: ايران شهر: گرگان


آخرین داستان ها ارسالی

صندوق های شیشه ای

نمایش مشخصات مهدی شاکری روی پله اول بانک، پشت درِ چشمی آن دست در جیب ایستاده و کلاه را تا روی گوش هایم پایین داده بودم. با هر سرک کشیدنم درِ بیچاره تکلیفش را نمی دانست که باز بماند یا ببندد خودش را و دوباره از نو کش بیاید. تا نیمه بسته میشد و کمی که نزدیکتر میشدم دوباره نوار لاستیکی محافظش به شیشه میکشید و قیژ صدایی ممتد میداد و ورودم را التماس میکرد