معرفی میثم جمشیدزهی


میثم جمشیدزهی
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 28 مرداد 1377
کشور: ايران شهر: زاهدان
رهی؛ علاقمند به شعر، آهنگ،
فعالیت آهنگسازی، نویسندگی


آخرین داستان ها ارسالی

1383

زن جوان وقتي پس از ماهها آزار واذيت توسط جن ها ناچارشد تن به خواسته هاي آنها بدهدو با چشماني اشکبار در دادگاه کرج حاضر شد. اين زن و شوهر جوان پس از چند سال زندگي براي اينکه زن جوان از شکنجه ها و آزار واذيت جن ها نجات يابد طلاق گرفت . ۲۱ تير ماه سال ۱۳۸۳ زن وشوهر جواني در شعبه ۱۷ دادگاه