معرفی آناهیتا شاهپوری


آناهیتا شاهپوری
جنسیت: تاریخ تولد: دوشنبه 1 فروردين 1379
کشور: ايران شهر: اصفهان


آخرین داستان ها ارسالی

بالهای من پله ی توست

نزدیکای ظهر بود رفتم دم در مغازش و سلام کردم کارت و نشونی رستوران و بهش دادم و گفتم هرکی اومد سراغ یه غذای خوب گرفت بفرستش پیش من فقط بهش بگو که کی هستی تا بدونم از طرف کی اومده. یکم نگام کرد و چشماشو انداخت روی کارت رستوران لبخند زدم و دستمو گذاشتم رو شونش و گفتم نگران نباش منم