معرفی مصطفی باقرزاده


مصطفی باقرزاده
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 22 مهر 1374
کشور: ايران شهر: آبدانان


آخرین داستان ها ارسالی

طناب

نمایش مشخصات مصطفی باقرزاده #طناب حیاطمان کوچک بود و باغچه ای در دو سمت آن که بوی خوش و زیبایی آن آدمی را سرمست می کرد ، بهار خوابی گوشه ی آن می درخشید و حوض کوچک و کم عمقی وسط آن به طوریکه چند ماهی قرمز را می شد به راحتی شمرد، من بر روی بهار خواب روی بالشی لم زده بودم و داشتم مادرم را نگاه می کردم. تلفن همراهش