معرفی حامد ضیحقی


حامد ضیحقی
جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 15 آذر 1356
کشور: ايران شهر: مشهد