معرفی نگین پارسا


نگین پارسا
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 18 مهر 1380
کشور: ايران شهر: داراب
زندگی سخته اما من میسازم باهاش..چون قرارنیست اون برنده بازی باشه


آخرین داستان ها ارسالی

دخترک تنها

نمایش مشخصات نگین پارسا دخترک باخوشحالی رتبه کنکورش رادردست گرفت و دوان دوان به سمت خانه میرفت تا ان خبررا به خانواده اش بدهد....دربین راه خاطرات دوران سخت یادش می امد ...حرفهایی که درمورد او گفته بودند تهمت های ناروا و این برگ خمیدگی کمر پدرش را راست میکند لبخند به لبهای مادرش می اورد و اشک شوق درچشمان خواهرش