معرفی مبینا صادقی


مبینا صادقی
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 16 بهمن 1381
کشور: ايران شهر: کرمانشاه
zh.fazeli@yahoo.com
شاید فکرکردن از نظر همه اسان باشد

پس حداقل فکر کن ...ـ.


آخرین داستان ها ارسالی

هبوط

خوب زندگی کردن نیازی به برطرف کردن تمام مشکلات ندارد و نیاز به هیچ واقع گرای .چه برسد به فرا واقعه گرایی پس عمر شیرین زندگی خود را به بر طرف کردن مشکلات زندگی خود تلف نکنید چون باید با مشکلات زندگی کرد و مشکلات تحمل زندگی ما را ندارند و در سراب زندگی کنار کشی می کنند و محو می شوند

زندان فکر

گفت گو کنید بخوانید بنویسد بگوید داد بزنید فریاد دلتان را باز گوکنید ار مغرتان دستور نگیرید مغز شما مرکز شما نیست قلبتان است که شما را در دست دارد کلید بند زندانتان را به دست عجایبات روز گارتان ندهید که این تمام فلاکت بشر است بنویسید تمام انچه در ذهن دارید همین زیباست پرده ی مشکی