معرفی زینب گندمی ثانی


زینب گندمی ثانی
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 30 آبان 1381
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

آغاز داستان با عشق

امروز مانند خیلی از روز های بهاری باران آرام آرام می بارد ولی شاید این اولین باری است که پنجره را بسته ام واز هوای زیبای بهاری و بوی دلپذیر خاک های شسته شده لذت نمیبرم. پشت میز نسبتا شلوغم نشسته ام و در اعماق افکارم غرق شده ام. نمی دانم ساعت چند است و چند ساعت است که دارم درباره ی موضوع اولین داستانم فکر میکنم