معرفی هلیا حسنلو


هلیا حسنلو
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 7 دي 1382
کشور: ايران شهر: کرج


آخرین داستان ها ارسالی

سبد

نصف شب بود.دوباره در فکر فرو رفتم.خوابم نمی برد.فردا دوباره باید به گدایی می پرداختم.جیب هایم پر از خالی بود.قرونی برای تهیه نانی نداشتم.آب خانه را شش ماهی می شود قطع کرده اند و من و فرزندم از لوله ی ترک خورده ای که در باغ کنار خانه مان داریم استفاده می کنیم.خانه ای که محل سکونت ما