معرفی شازده معتمد


شازده معتمد
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 12 ارديبهشت 1360
کشور: ايران شهر:
حوصله ندارم


آخرین داستان ها ارسالی

من اومدم

نمایش مشخصات شازده معتمد sداستان نیست ، شروعه. مثه زندگی مثه بدنیا اومدن ، اقاجونم خدا رحمتش کنه میگفت ادمام که بدنیا میان تازه داستانِ زندگیشون شروع میشه ... چمیدونم شاید داستانِ منم از اینجا شروع میشه .. مثه داستانی که شما از اینجا شروع کردین .