معرفی صدف رسولی


صدف رسولی
جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 27 خرداد 1382
کشور: ايران شهر: تهران
کتاب باید تبری برای درهم شکستن دریای منجمد وجودمان باشد.
- فرانتس کافکا


آخرین داستان ها ارسالی

به بچه هایتان یاد بدهید دنبال مردم راه نیفتند

نمایش مشخصات صدف رسولی چندوقتي است حس مي‌كنم وقتي دارم از سوپرماركت دو تا كوچه بالاتر بر‌مي‌گردم به آپارتمان خودمان، كسي دنبالم مي‌كند. تا حالا نشده سرم را برگردانم تا ببينم كسي پشت سرم هست يا نه. حتي تا حالا هيچ صدايي هم از او نشنيده‌ام. اما مطمئنم كسي پشت سرم مي‌آيد. وقت‌هايي كه بايد عجله كنم و بدوم

در راه پله ی سفید کمی نمناک

نمایش مشخصات صدف رسولی - متاسفم آسانسور خراب است. بايد از راه‌پله‌ي كناري برويد. با كمي عصبانيت از اتاق خارج مي‌شوم و از راهرو مي‌گذرم. از فاصله‌ي دو، سه متري به راه‌پله نگاهي مي اندازم. معلوم است كه تازه آن‌جا را طی کشیده‌اند چون کمی نمناک است و هیچ رد کفشی به چشم نمي‌آید. شاید باید صبر کنم تا راه‌پله کمی خشک شود