معرفی سیدمصطفی سراب زاده


سیدمصطفی سراب زاده
جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 28 شهريور 1368
کشور: ايران شهر: کرج


آخرین داستان ها ارسالی

اعلامیه 103: گزارش هواشناسی دل

نمایش مشخصات سیدمصطفی سراب زاده همه اینجا قاتلن برگ زرد میگفت... ............ من و یک دوش آب گرم و حسی که از من فرار می کرد جای مجرم روی چوبه دار است قاضی آنطرف داشت سوال می پرسید و پائیز از درد می گفت اعلام شد: اینجا همه یک قدم کم ورمیدارند و محبت یک قدمی قتل است.... ............... یک دستبند و یک تخت برای شب اما برگ زرد روی زمین می خوابد

حیاط برفکی خانه

نمایش مشخصات سیدمصطفی سراب زاده "موج FM ، درجه ی 127 شب و یک کانال یابی دستی و حیاط خانه که برفکی می شد.... روحش شاد و یادش گرامی باد" چه ساده بود... چه بی ریا... دنبالمان آمده بود دوچرخه ای که یادش بخیر باری سوارش شدم که هی سرفه میکرد ............. چه شبهای سردی انگار کوچه ها زمستان را در زیرزمینی زنجیر کرده بودند خوش آمد گفت مردی با لباس گرد و خاکی با واژه های ارزان و بی اغراق

گزارش هواشناسی دل

نمایش مشخصات سیدمصطفی سراب زاده ............................... هیچ..... .............................. هیچ..... ........................... و هیچی...) ............ بعضی ها هیچ ندارند یادش بخیر من قبلا همسایه شان بوده ام یه وقت به سرم زده بود که فامیلی ام را هیچی زاده کنم آه...... ثبت احوال ها هم که سخت گیرند نمی بینند مگر یا کورند؟؟؟ که خانه ام در هیچ کده است و به یک هیچ بزرگ تکیه دادم

هوا سرد نبود اما...!

نمایش مشخصات سیدمصطفی سراب زاده (( تهران 1388/10/7 پرورشگاه ولیعصر... خدا اینجاست... روی نیمکت آبی کنار دیوار نشسته چه بادقت بازی والیبال دخترانمان را ناظر است... و نماز که از پاس نگین اسپک میزند ست آخر را همان رکعت آخر میداند... آری منتظر چه هستید....؟ وقتی خود خدا و نماز و محرم اینجایند دگر چه می خواهید....؟ اگر در تیم خدایید، آخر بازی ست بیایید

تیمارستان لحظه ها

نمایش مشخصات سیدمصطفی سراب زاده دکمه ای آن طرف زمین قل می خورد........ ............ می رفت و می رفت ............ ............ تا بلاخره آن طرف کوچه یه جا افتاد آنروز یکی آنرا برداشت و داد زد این مال کیست....؟ ........... .......... من آنطرف کوچه غلام را دیدم که پرسید چرا آن دگر قل نخورد و افتاد.......؟ سر افتادنش دعوا می کرد و پریشان بود و این طرف آن طرف می دوید