معرفی امیر جلالی


امیر جلالی
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 6 تير 1369
کشور: ايران شهر: قروه


آخرین داستان ها ارسالی

افسانه باباگرگر

نمایش مشخصات امیر جلالی «به نام آفریننده هستی بخش» در حال نماز خواندن و دعا بود و خدای یکتا را می پرستید و در آن هنگام صدای مهیبی در نزدیکی دهکده شنیده می شد. فرزند تیز پایش وقتی عامل آن صدای مهیب و اهرمنی را دید، همانند باقی مردمان محلی ترسان و لرزان پای به فرار گذاشت. نوجوان با گام های بلند می دوید و پیاپی