معرفی زهرا دولتی


زهرا دولتی
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 15 آذر 1383
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

کرم کوچولو

نمایش مشخصات زهرا دولتی روزی روزگاری کرم کوچکی متولد شد در همان زمان پروانه ای هم بدنیا اومد همه ی حشرات دور و بر پروانه جمع شدن و کسی حواسش به کرم کوچولو نبود . کرم کوچولو ناراحت بود میگفت چرا پروانه انقدر زیباست و من انقدر زشتم ؟ چرا پروانه انقدر مغروره چون قشنگه؟ ای کاش من پروانه بودم و اون روز رفت و

بهار کوچولو

نمایش مشخصات زهرا دولتی کی بود یکی نبود دختری بود به نام ساناز او به تازگی صاحب یک خواهر شده بود که نامش بهار بود . بهار کوچولو 5 روز بود که به دنیا اومده بود . مادر و پدر ساناز سرگرم بهار کوچولو بودند و از او مراقبت میکردند . ساناز در اتاقش نشسته بود و با خودش فکر میکرد که مادر و پدرش دیگر اورا دوست ندارند