معرفی سحر حیدری


سحر حیدری
جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 11 فروردين 1383
کشور: ايران شهر: شیراز


آخرین داستان ها ارسالی

رمان چایی سرد قسمت اول

نمایش مشخصات سحر حیدری دفتر خاطراتشو باز کردم بدون هیچ هدفی شروع به خوندن خاطراتش کردم البته شاید هم هدفم این بود که به اسم خودم توی این دفتر برسم اما مثل اینکه اون دیو شرور اصلا به من اهمیتی نمیداد اه یلداساکت باش اون رئیس تو هست اون کارخونه داره پولداره اما تو فقط خدمتکاری دفتر خاطراتشو برداشتی که چی

یه قرار ساده

نمایش مشخصات سحر حیدری ﺳﺤﺮ:ﺭﻫﺎﯾﻢ ﮐﻦ  -ﻧﻤﯿﺘﻮنم تو هیچی از من نمیدونی کجا میخوایی بری -چون هیچی ازت نمیدونم میخوام برم تو آدمی نه تو آدمی برای چی منو ول نمیکنی بعضی موقع ها شک میکنم بهت - به چیم - به آدم بودنت دیگه - شاید چون آدم نیستم - اون که صد در صد - نه من جنم _ مسخرم میکنی اصلا حالو حوصله شوخیاتو