معرفی الف . محمدی


الف . محمدی
جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 21 دي 1361
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

روزی واژه ها آزاد خواهند شد !

نمایش مشخصات الف . محمدی دست های لرزانت را به دیوارهای اطراف می کشی و کورمال کورمال جلو می روی . تاریکی مطلق بر فضای اطرافت حکم فرماست و هر لحظه هراس سقوط در وجودت پیچ و تاب می خورد ! حتی فراموش کرده ای کیستی ؟! چرا اینجایی ؟! تنها می دانی که در حال عبور از دالانی باریک و مخوف هستی ! چند گام جلوتر ، وارد فضای گسترده ای می شوی

آن روز آسمان هم می بارید ...

نمایش مشخصات الف . محمدی نگاهم به آسمان خیره مانده و تنم از سرما مچاله شده است .ابرها را می بینم که به جنگ تن به تن می روند .زخمی می شوند و قطره قطره دردهایشان را بر سر و صورتم هوار می کنند ! سکوت اطراف ، گوشم را کر می کند . حتی کلاغ ها هم نمی خوانند ! ناگهان تو از دور دست ها می آیی . با صدای قدم هایت ، قفسه ی سینه ام پر هیاهو می شود