معرفی الف . محمدی


الف . محمدی
جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 21 دي 1361
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

افیون ذهن

نمایش مشخصات الف . محمدی دستم‌را گرفته بود و کشان کشان از پله ها پایین می آورد . می دانست من اهل التماس کردن ،نیستم ! ولی سنگدل ، نیم‌نگاهی هم به عجز و لابه های مادرم نینداخت . حتا چند بار که او تن نحیفش را سپر بلایم کرده بود ،  او را با غضب دور می کرد . تا به حال صورتش را این طور ندیده بودم .صدایش می لرزید ،دست هایش هم

ماه گرفتگی

نمایش مشخصات الف . محمدی نگاهم روی سقف می چرخد تا مبادا خواب به چشم هایم بیاید .گاهی با سایه های روی دیوار هم تصویرهای موهوم می سازم . مدت هاست که تصور می کنم ، در گوشه ی اتاق ،کسی ایستاده و ساعت ها تماشایم ‌می کند ! گاهی از هراس آن موجود واهی ، می ترسم پلک بزنم ! نگاهی به همسرم می اندازم که دورتر از من بی دغدغه خوابیده است

روزی واژه ها آزاد خواهند شد !

نمایش مشخصات الف . محمدی دست های لرزانت را به دیوارهای اطراف می کشی و کورمال کورمال جلو می روی . تاریکی مطلق بر فضای اطرافت حکم فرماست و هر لحظه هراس سقوط در وجودت پیچ و تاب می خورد ! حتی فراموش کرده ای کیستی ؟! چرا اینجایی ؟! تنها می دانی که در حال عبور از دالانی باریک و مخوف هستی ! چند گام جلوتر ، وارد فضای گسترده ای می شوی

آن روز آسمان هم می بارید ...

نمایش مشخصات الف . محمدی نگاهم به آسمان خیره مانده و تنم از سرما مچاله شده است .ابرها را می بینم که به جنگ تن به تن می روند .زخمی می شوند و قطره قطره دردهایشان را بر سر و صورتم هوار می کنند ! سکوت اطراف ، گوشم را کر می کند . حتی کلاغ ها هم نمی خوانند ! ناگهان تو از دور دست ها می آیی . با صدای قدم هایت ، قفسه ی سینه ام پر هیاهو می شود