معرفی گلنوش دهقانپور


گلنوش دهقانپور
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 9 آذر 1370
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

افسانه ها و خدایان

“ نمی‌دانم این قدرتی که شما را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟” این جمله از عباس میرزا به سفیر فرانسه می تواند جوابهای متفاوتی داشته باشد که شاید یکی از آنها را بتوان در افسانه های ملتها جستجو کرد. این افسانه ها مجموعه ای از آداب و رسوم و اخلاقیات ملل مختلف هستند که به نوعی تصویر آنها را آنطور که خود می خواهند نمایش می دهند

زندگی کبوتری

تمثیل در لغتنامه دهخدا به “تشبیه کردن چیزی را به چیزی” معنا شده و بعضا در مباحثات برای قانع کردن افراد استفاده می شود. طوریکه وضعیت الف به وضعیت ب تشبیه شده و درنتیجه کاری که در وضعیت ب منطقی نیست٫ خود به خود در وضعیت الف مضحک می نماید. یکی از پرکاربردترین این تمثیلها ٫ تشبیه “جامعه“ به “کشتی“ است

چه کسی پرده ی من را جا به جا کرد؟

تاریخ مملو از موجوداتیست که به اشکال مختلف مورد سوءتفاهم قرار گرفته اند. فرضیه ی حساسیت داشتن به رنگ قرمز٫ سوءتفاهمیست که گریبان گاوهای اسپانیایی را در طول سالها گرفته و یکی از اصول پایه ای مسابقات گاوبازی است. اما این فرضیه اخیرا به وسیله ی آزمایش عملی رد شد. در این آزمایش ۳ پرده

خروج از لبه

«آدمی به امید زنده است.» این جمله ایست که در بدترین شرایط٫ افراد را به ادامه زندگی عادی وا می دارد. ولی منطق این جمله تا چه حد درست است؟ شاید جواب این سوال را مسافرین یک قطار ٫که از مسیر معمولش خارج شده و در کنار یک پرتگاه حرکت می کند بدانند. در یک سوی پرتگاه٫ لاشه ی قطارهایی دیده می شود که بخت بدتری داشته اند و از لبه سقوط کرده اند

زندگی نه چندان نباتی

سبزیجات اصولا به عنوان موجوداتی که حس ندارند شناخته می شوند و در پزشکی حتی عبارتی به عنوان "زندگی نباتی" وجود دارد که برای بیماران فاقد علامت حیاتی استفاده می شود. شاید این عبارت واقعا درست به کار می رود، به هر حال کسی تا به حال ندیده که مثلا یک هویج وقتی در جایی که کاشته شده خوب رشد نمی کند، از جایش بلند شود و کمی آنورتر برود

شبرو

اکثر افرادی که تجربه کورمال راه رفتن در یک اتاق تاریک را دارند، تاثیر خاموش و روشن شدن یک چراغ در ظاهر این اتاق را می فهمند. سایه هایی که در تاریکی مرموز و تهدید آمیز به نظر می رسند، در روشنی تبدیل به اشیاء عادی می شوند. در یکی از این اتاقهای تاریک بیشمار، زنی از پنجره بیرون را نگاه می کرد

داستان یک شیء

آدمها به فهمیدن اشیا علاقه ندارند. اینجوری زندگی راحتتر می شود. مثلا تصور کنید که هر بار که غذا می خورید، لازم باشد فکر کنید که آیا بشقاب از حرارت غذای تویش احساس ناراحتی می کند، یا طعم و بوی غذا باعث سرگیجه اش می شود. حالا قاشق و چنگال را هم اگر به حساب بیاوریم که دیگر غذا خوردن تبدیل می شود به یک پروسه ی معذب کننده و ناراحت

محاسبات نورانی

در زبان انگلیسی عبارتی وجود دارد که در ترجمه می شود:" لزوم نگاه کردن به تصویر بزرگتر." این جمله می تواند در مورد خیلی افراد کاربرد داشته باشد که یک جایی و یک زمانی کاری را به دلیلی که احتمالا در ابتدا می دانستند شروع کرده اند. ولی با مرور زمان دلیل شروع کار فراموش می شود. آدم می ماند و مشغله ها و گرفتاریهای کاری که دیگر علتش معلوم نیست

کشتار در فاضلاب

تاریخچه زمین پر از تقابلهای خونین بین گونه های مختلف جانداران است. این تقابلها در میان حیوانات معمولا برای ادامه بقا صورت می گیرد، ولی انسانها در این بین استثناهایی به وجود آورده اند که یکی از آنها تقابل میان سوسک و آدم است. در این جنگ یک طرفه، از سمت سوسکها هیچ وقت حمله یا حتی مقابله

تاریخی از رنگ

یکی از ویژگیھای دنیای جدید، سریعتر شدن ھمه جوانب زندگی است. این وسط، عباراتی که با عنوان ضرب المثل از قدیم نقل می شوند، تفاوتھای فکری نسلھا را نشان می دھند.مثلا " رنگ رخساره خبر می دھد از سر درون" تلویحا می گوید وقتی ظاھر چیزی خراب به نظر می رسد، علت را باید در عمق بیشتری جستجو کرد