معرفی رکسانا کویره


رکسانا کویره
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 1 مرداد 1373
کشور: ايران شهر: مشهد
به نام خداوند مهربان
خدایی که همیشه باماست وازحال بندگانش آگاست.
باسلام.
رکساناکویره هستم.متولد 73... مشهد.
ازکودکی علاقه ی شدیدی به کتاب داشتم و علاقه مند به نوشتن انشابودم.
همیشه در زمان مدرسه نمرات املا وانشای من بیست بود.
ازکودکی علاقه مند بودم به شعروداستان.
تخیلات زیادی ازحد داشتم... بلندپروازی میکردم.
با یاری خداوند;تا کنون دوکتاب ازبنده به چاپ رسید.
کتاب اولم داستان های کوتاه
وکتاب دومم شعر.
درحال حاضرمشغول به درس خواندن می باشم
وبه امید اینکه روزی بتوانم معلم بشوم درتلاش هستم.


آخرین داستان ها ارسالی

دلگیر

نمایش مشخصات رکسانا کویره گاه چه دلگیرم..... از چه و از چه کس هنوز نمیدانم! شاید قانون زندگی ست... که دلت گیر شود پای کسی که دیگر نیست! من دختر خودخواه ومغروری بودم که نه به آمدن کسی دلخوش بودم ونه از رفتن کسی دلگیر..... حال نمیدانم چرا دلم گرفته انگار...! می خندم شیطنت هایم را می کنم تا شاید فراموش کنم...... باز ترانه ای، باز هوایی می آید اینوری حالم را بهم میریزد ومی رود

رفتن

نمایش مشخصات رکسانا کویره #رکسانا_کویره انسان ها.... روزی خود به خود از کنارت می روند! و تو می مانی و یک فنجان قهوه ی تلخ، که حالا در تنهایی ات باید به یاد خاطراتش میل کنی! روزی تنهای تنها می شوی... تنهاتر از آنکه قبلا بوده ای! چون با رفتنش تنهایی ات را چند برابر می کند! میرود... چون نمی تواند بهای محبت های

دلنوشته

نمایش مشخصات رکسانا کویره خيلي بعيد بود كه قبول ميكردم عاشق شده ام.تا آن زمان شايد عشق در نگاه اول خنده دار ترين جكي بود كه به عمرم شنيده بودم؛ حالا من دچار عشق در صداي اول شده بودم. بي خود نمي گفتند هركس به هرچيزي بخندد سرش مي آيد. حالا چندین سال از آن كلاس ، از آن روز ، از آن صدا مي گذرد. از آن زمان ديگر هيچ چيزي مثل آن صدا توجهم را جلب نكرد

می روم

نمایش مشخصات رکسانا کویره R.k: شبی ازاین شب ها برای همیشه خواهم رفت! دور می شوم آنقدر دور که دیگر نباشد اثری ازمن و ازنامم! تمام رد پاهایم را می پوشانم.... و همه ی خاطراتم را می سوزانم..! همه ی آنچه گذشت برمن را آتش میکشم! ومیروم! آنقدر دور می شوم که نباشد ازمن خبری! آنقدر دور که هرگز مزاحم لحظه هایت نشوم...! بعد

دلنوشته ای کوتاه

نمایش مشخصات رکسانا کویره خسته ام ازاین واژه های دلتنگی... میتوانی بفهمی حالم را؟ از واژه های صبرکردن .... ازتحمل کردن وطاقت آوردن! ازنبودن ها.... از اینکه کسی نباشد تا بااو کلامی حرف بزنی...! تا دردی از دلت را برایش بگویی! خسته ام ... میتوانی بفهمی حس مرا!؟ از دلتنگی هایم خسته ام! از واژه های منفی ! می خواهم دور شوم

نیایش

نمایش مشخصات رکسانا کویره R.k ✍پروردگارم .... آن کس که تو را از دست داد، چه کسی را یافت ؟! و آن که تو را یافت که را از دست داد! براستی که زیانکار است آنکس که بجای تو دیگری را برگزیند و بسی خسران زده است آن که بکوشد تا از تو جدا گردد. چگونه به غیر تو به دیگری امیدوار شوم، درحالی که تو رشته احسان را نگسسته‌ای

متن دلنوشته

نمایش مشخصات رکسانا کویره یک روز دختری خواهم داشت شبیه خودم با چشمهایی که همه ی دنیا را زیبا میبیند عاشقانه زندگی میکند ... تنفر برایش بی معناست... مهربانی را یادش می دهم... اعتماد را هم... یادش می دهم همه دنیایش را با مادرش قسمت کند، حتی خطاهایش را آن وقت هیچ وقت تنها نمی ماند نمی گویم دخترم بترس از مردها می گویم بترس از گرگها مردها که گرگ نیستند

تنهایی

نمایش مشخصات رکسانا کویره تازه از راه رسیده بودم. خسته ,سرم توی سیستم بود وداشتم برنامه ها ی روزانه ام را تایپ میکردم.که صدای گریه مادرم من را به خودم آورد... عینکم را از چشمانم برداشتم و ازاتاق بیرون رفتم. مادرم روی مبل نشسته بود و دستش روی قلبش بود. نگران و آشفته کنارش نشستم و خیره در صورتش گفتم: چیشده مامان! خوبی!؟ با لحن آرام گفت: خوبم ! اول پیریه دیگه! گفتم: وا

داستان عشق

نمایش مشخصات رکسانا کویره R.k سال ها پیش, دربین راه دیوانه ای دیدم ..... روی تکه فرشی کهنه نشسته بود. گاه ساز میزد ,گاه نانی خشک دندان میزد! با غرور مقابلش ایستادم و دستم را درجیب بردم, تا اسکناسی به اوبدهم. نیم نگاهی به من انداخت وآرام گفت: من گدا نیستم!!!! متعجب,نگاهش کردم وگفتم: خواستم کمکت کنم! انگشت اشاره

رکسانا کویره

نمایش مشخصات رکسانا کویره تنها برای تو: ❤️ کمی عوض شدم؛ دیریست از خداحافظی ها غمگین نمی شوم؛ به کسی تکیه نمی کنم؛ از کسی انتظار محبت ندارم؛ خودم بوسه میزنم بر دستانم؛ سر به زانوهایم میگذارم و سنگ صبور خودم میشوم ... چقدر بزرگ شده ام!!! میدانم به قسم این مردم اعتباری نیست! دوستت دارم هایشان الکی ست..... R