معرفی سمیه نوروزی


سمیه نوروزی
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 1 تير 1365
کشور: ايران شهر: شیراز
خداوندا....
تو می دانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است.چه رنجی میکشد ،آنکس که انسان است واز احساس سرشار است.