معرفی عطیه امیری


عطیه امیری
جنسیت: تاریخ تولد: جمعه 31 شهريور 1374
کشور: ايران شهر: تـــــهران
* * * *

taranometanhaei.persianblog.ir

از زلزله و عشق خبر کس ندهد...
آن لحظه خبر شوی که ویران شده ای !
آخرین داستان ها ارسالی

یادداشت های یک زن

نمایش مشخصات عطیه امیری چنددقیقه ای بود که دخترک ش آرام گرفته بود. چنددقیقه ای بود که دفترچه اش باز بود و حرف هایش در کلمات نمیگنجیدند. از زمانی که "او "را دیده بود برایش در آن دفترچه مینوشت. و "او" بود که هربار پشت برگه ی نوشته هایش جوابش را میداد. اما حالا در دلش دنیا حرف بود و میترسید از نوشتن جملاتی که جواب داده نمیشد

نی نی چشـمانـت

نمایش مشخصات عطیه امیری صدای پاشنه ی کفشم اعصابم را تحریک میکند. سرم را بالا میگیرم که چشم در چشم من میشوی و نگاهم به آن میشی ها گره میخورد. میشی بودند دیگر...نبودند؟؟؟ نفسم حبس میشود و میبینم که سمت من می آیی. تنم به یکباره می لرزد و نگاهم را به سختی از آن چشم ها میگیرم و به زمین میدوزم. و آخرین لحظه میبینم که مات قاب چهره ی منی