معرفی محمد رضا دامغانی


محمد رضا دامغانی
جنسیت: تاریخ تولد: جمعه 17 تير 1339
کشور: ايران شهر: کرمان


آخرین داستان ها ارسالی

حق حاجت خواه

نمایش مشخصات محمد رضا دامغانی بسم الله الرحمن الرحیم حق حاجت خواه محمد رضا دامغانی *** نماز شب را بجا اورده و به راز و نیاز می پردازد که ضربه های پی در پی کوبیدن در خانه او را به خود می اورد . لختی بعد در منزل را می گشاید . مرد حاضر بر در خانه متحیر از حضور صاحب خانه بر در می پرسد : : همیان . سلاح . کنیز از برای