معرفی محسن نيرومند


محسن نيرومند
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 1 شهريور 1352
کشور: ايران شهر: لارستان


آخرین داستان ها ارسالی

شش داستان ده کلمه ای

نمایش مشخصات محسن نيرومند شماره 49(آخرین انار دنیا) عید قربان بجای گوسفند، آخرین انار دنیا را قربانی کرد. 95/7/13 شماره 50(صلح) بیش از حد خوب بودن انسانها، تفنگها را کهنه میکند. شماره 51 (امید) از ارتفاع کوهها نترسید، عقاب که باشید قله ها حقیر می شوند. 95/6/5 شماره 52 (طوطی) هرچه میگفتند شادمانه تکرار می کرد، گفتند آزادی؛ ساکت ماند

هفت داستان از مجموعه صد داستان ده کلمه ای

نمایش مشخصات محسن نيرومند داستان شماره 41(شغل) خودش را به آب و آتش زد، بالاخره آتشنشان شد. 23/5/94 داستان شماره 42 (جانباز) حتی روزهای ابری عینک آفتابی میزد. نادان نبود جانباز بود. 8/7/94 داستان شماره 43(بوسه) پیرمرد دریا را ورق میزد، ماهیان بر ساحل بوسه می زدند. 20/5/94 داستان شماره 44(لباس جدید) حقیقت چون لباس پادشاهیست که دیدنش برای همه خوشایند نیست

هفت داستان از مجموعه صد داستان ده کلمه ای

نمایش مشخصات محسن نيرومند داستان شماره 34(تولد) هرسال از دیدن شمعهای روی کیک تولدم داغدار می‌شوم. 1/6/94 داستان شماره 35(اعتماد) به بادها میشود اعتماد کرد؛ به آدمهای حزب باد هرگز. 3/6/94 داستان شماره 36(سهم) مینهای عمل نکرده در جنگ، سهم پای کودکان چوپان است. 22/5/94 داستان شماره 37(چتر) چترت را وارونه کن، شاید ابرها

3 داستان از مجموعه صد داستان ده کمله ای

نمایش مشخصات محسن نيرومند sداستان شماره 31(نوبت) آسیاب بنوبت بود به من که رسید آرد تمام شد. 16/5/94 ..... داستان شماره 32(مادر) سیب سرخی روی قبر گذاشت ، تا مادرش از بهشت برگردد. 18/5/94 ..... داستان شماره 33(پزشک) ابن سینا در بیمارستان ابن سینای تهران درگذشت، روز پزشک مبارک. 1/6/94

سه داستان از مجموعه ی صد داستان ده کلمه ای

نمایش مشخصات محسن نيرومند sداستان شماره 28(سرخ) جمعه های لعنتی هیچ خاصیتی ندارند، فقط تقویم را سرخ میکنند. 27/5/94 داستان شماره 29(شایعه) شهر سیاهپوش شد از یک کلاغ و چهل کلاغ کردنهایت ! 29/5/94 داستان شماره 30(شانس) پرواز بیهوده است ، هرجا که میروم آسمان سیاه رنگ است. 31/5/94

سه داستان کوتاه از مجموعه صد داستان ده کلمه ای

نمایش مشخصات محسن نيرومند sداستان شماره 25(بازنده) قطار سوت می‌کشید و من انتظارت را؛ من بازنده شدم. 22/5/94 داستان شماره 26(اندیشه) می‌اندیشم به روزی که اندیشیدن بزرگترین گناه بشری خواهد شد. 3/9/90 داستان شماره 27(مغز) شعله ی عقلم را پایین کشیدم، مغزم برای همیشه خاموش شد. 16/5/94

سه داستان از مجموعه صد داستان ده کلمه ای

نمایش مشخصات محسن نيرومند sداستانک شماره 22 (پوتین) وقتی رفت هیچ پوتینی اندازه‌اش نبود، وقتی برگشت پا نداشت. 16/5/94 داستانک شماره 23 (گهواره) گهواره ایستاد، دنیا چرخید دور سر مادر، کودک مرده بود. 22/5/94 داستان شماره 24 (مدادرنگی) چقدر باید انتظارت را بکشم؛ تمام مداد رنگیهایم تمام شد. 23/5/94

سه داستان از مجموعه صد داستان ده کلمه ای

نمایش مشخصات محسن نيرومند sداستانک شماره 19 (حق) چون میدانم مرگ حق است، من از حق خود می گذرم. 12/5/94 داستانک شماره 20 (عدالت) در جستجوی دیوان عدالت، من هر روز قافیه را میبازم. 13/5/94 داستانک شماره 21 (مهمانی) تمام پرتقالهای جلو مهمانان زلیخا، با ورود یوسف تو سرخ شدند. 18/5/94

سه داستان از مجموعه صد داستان ده کلمه ای

نمایش مشخصات محسن نيرومند sداستانک شماره 16 (شهامت) بیان حقیقت شهامت میخواهد و دفاع از آن شهامتی دیگر 14/5/94 داستانک شماره17 (نیوتن) زیر درخت نشستم که نیوتن شوم. سیبهای اندیشه کال بودند. 16/5/94 داستانک شماره18 (زمین) هرگاه زمین میخورم شرمسا ر میشوم. زمینخواران هم عذاب وجدان می گیرند. 15/5/94 محسن نیرومند

سه داستان از مجموعه صد داستان ده کلمه ای

نمایش مشخصات محسن نيرومند sداستانک شماره13 (بهشت) هرگز به بهشت نخواهم رفت، اگر مادرشوهرم آنجا باشد. 16/5/94 داستانک شماره 14 (ادیسون) هر بار که برق می‌آید، روح ادیسون قرین رحمت میشود. 14/5/94 داستانک شماره 15 (آزادی) خلافکارترین ماهیان آزادند، واقعاَ چرا بهای آزادی اینقدر سنگین است.