معرفی علی نوری مطلق


علی نوری مطلق
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 1 خرداد 1347
کشور: ايران شهر: تهران
دکترای مدیریت فرهنگی، لیسانس مهندسی صنایع علاقمند به مطالعه و فعالیت در حوزه های فرهنگ و تمدن


آخرین داستان ها ارسالی

قاتل دزد

نمایش مشخصات علی نوری مطلق خبر آن روز صبح زود در شهر پیچیده بود.«قاتل دزد رو اعدام می کنن». این خبر پیش از آنکه خورشید بالا بیاید، ابتدا به وسیله پیرزنها ی محله پخش و سپس توسط بچه های شیطان مهر تایید خورده بود. هنگامی که من به پل رسیدم، قاتل دزد را به طناب آویزان کرده بودند و او دیگر مرده بود.مردم اما همچنان همهمه و شلوغی به پا کرده بودند که گویی حالا حالاها قصد رفتن ندارند

داستان کندو و "اَسَل"

نمایش مشخصات علی نوری مطلق یکی بود یکی نبود-غیر از خدا هیچ کس نبود، یک کندو بود با یک عالمه زنبور و یک ملکه که همه کندو را زیر نظر داشت. زنبور های این کندو از وقتی به دنیا آمده بودن به غیر از کار کردن و تلاش چیزی توی خاطرشون نبود.هر زنبوری یک وظیفه ای داشت، یکی گرده می آورد، دیگری از بچه زنبورها مواظبت می کرد و آن یکی هوای ملکه را داشت

گل پلاستیکی

نمایش مشخصات علی نوری مطلق آن روز صبح نیز حسنک طبق معمول از جلوی گل فروشی بابا محمد رد شد. مدتی داخل مغازه را نگریست، گلها را ورانداز کرد، قیمت آنها را از بابا محمد پرسید و بعد راه خود را گرفت و رفت. حسنک در تمام شهر خود تنها همین گلفروشی را سراغ داشت. نه تنها او، که همه ی مردم شهر، تنها گلفروشی که می شناختند، همین گلفروشی بابا محمد بود