معرفی مظاهر حسنی پور


مظاهر حسنی پور
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 19 ارديبهشت 1363
کشور: ايران شهر: قروه


آخرین داستان ها ارسالی

داستانک قاب عکس

نمایش مشخصات مظاهر حسنی پور نوشته : مظاهر حسنی پور در حالی که داشت نخی را که خریده بود رو تاب می داد اشاره می کرد چایم را بخورم . هرچه می رفت نخ ضخیم تر و شبیه طناب می شد . نمی خندید اما خوشحال بود ، آنقدر که تا آن روز من چهره اش را به آن زیبایی ندیده بودم . رو به رویم نشسته بود. برای چاییم قند برداشتم ، زیر چشمی نگاهم کرد جوری که انگار می خواست بگوید بدون قند بخور