معرفی علی رضوانی


علی رضوانی
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 29 آبان 1356
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

آستیم

نمایش مشخصات علی رضوانی حالاکه تصمیمش را گرفته بود دیگر دستی نداشت ، از خواب بیدار شده بود که متوجه این موضوع شد . اینکه چرا درد نکشیده را خودش بهتر میدانست . میدانست که ذوب کردن گوشت آدمیزاد چه حسی دارد.اما تا حالا ندیده بود که استخوان های به جا مانده بر تاندول ها را چگونه تحمل میکنند . ساعتی از بیداریش گذشته که درد را آرام آرام از زیر گردنش به پشت پیاز مخچه اش حس میکند