معرفی سمیه گلمحمدی


سمیه گلمحمدی
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 3 دي 1371
کشور: ايران شهر: کردستان


آخرین داستان ها ارسالی

پیشگوی سخت گیر

نمایش مشخصات سمیه گلمحمدی صفحه ی آخر را که خواند کتاب را محکم بست.نفس عمیقی کشید . به عکس روی طاقچه که نگاه کرد بیشتر مطمئن شد.تصویر دخترکی 8 ساله که موهای مجعدش بالای سرش جمع شده و پریشان روی شانه هایش ریخته بو گویی زندگیی در پیچ وتاب این موها اسیربود،برق زنجیری که در گردنش دیده می شد به آن زندگی اسیر امید رهایی می داد

خوش به حالشون!

نمایش مشخصات سمیه گلمحمدی دخترک دانشجویی نشسته بود سره کلاس و زیر چشمی دوست پسره نامردش که 3روزه ازهم جداشده بودند رو می پایید. نمیتونست درست نگاش کنه چون ممکن بودپسره بفهمه و غرورش بشکنه از کلاس اومد بیرون و توی دانشگاه قدم میزد.چندتا پسر نگاش کردن و باهم حرف میزدن.پیش خودش فکر کرد شاید راجع به اون حرف میزنن