معرفی زهره ساجد


زهره ساجد
جنسیت: تاریخ تولد: جمعه 21 فروردين 1349
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

دیدار (قسمت 1 )

نمایش مشخصات زهره ساجد دخترنشسته بود اینور پیشخون .پاروی پا .بلوزخردلی رنگ گلدار ودامن بلندلنگی سورمه ای کم رنگ با گلهای درشت صورتی وگل بهی تنش.انگشتر برلیان خوش تراش درانگشت نشانه دست چپش.موهای بلندش باگیره ای پشت سرش جمع .دستش زیرچانه و لیوان آب کنار ش ودست دیگرسیگار .سرش را می چرخاند.از میان

ارثیه پدری

نمایش مشخصات زهره ساجد چه جوری بهش میگفتم به خاطر ارثیه پدری دارم بهش نه میگم نه بخاطر زبان دیگه اونقدر عربی یاد گرفته بودم که بتونم منظورمو برسونم و حرف بزنم و اونم تو این مدت اونقدر فارسی یاد گرفته بود که بتونه حرفشو به فارسی بگه دیگه حافظ میخوند.ابتدای آشنایی قاطی میگفتیم یک کلمه ازاین ور یک کلمه از اونور و بلاخره حرف میزدیم

روز ستاره باران

نمایش مشخصات زهره ساجد هردو گریه میکردیم نامه رو نشونش دادم این سالها فقط جای بوسه هایم کلماتش را کمرنگ کرده بود باور نمیکرد نوشته بود حواست به مارمولکم باشه به آقای رضایی بگو گلهارو آب میده رو مارمولکم آب نپاشه یه وقت میترسه بعد میخواد فرار کنه بعد میفته تو استخر بعد پاش درد میگیره بعد خفه میشه

گفتگو

نمایش مشخصات زهره ساجد آهنگ الف لیله ولیله (هزارویک شب)با گیتارعمرخورشیدپخش میشد.بیش از صدبار از معرفی این آهنگ ونوازنده ی گیتارش تشکر کرد و بیش از صدبار جواب دادم خواهش می کنم.دفعاتی رو که با ذوق وشوق بیشتری تشکر می کردمن هم اضافه می کردم خوشحالم که خوشتون اومده. کم کم صحبتهای کاری و بعد غیرکاری ومختلف شروع شد و گل انداخت