معرفی رمضان یاحقی


رمضان یاحقی
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 1 مرداد 1349
کشور: ايران شهر: اراک


آخرین داستان ها ارسالی

پارچه

نمایش مشخصات رمضان یاحقی پارچه رمضان یاحقی مشتري پارچه را با دستش نوازش كرد. - متري چنده؟ - قابل شما رو نداره،اول ببينيد مي پسنديد. - خيلي ممنون. و رو به زنش كرد. - چطوره؟ زن دست جلو برد و پارچه را لمس كرد و شانه ها را بالا انداخت. مرد باز پرسيد؛ - خوب! متري چنده؟ -قابل شما رو نداره، متري دو هزار تومن. - خيلي كه گرانه! - پارچش خوبه، ژاپني يه! زن به كمك شوهرش آمد

حاجی

نمایش مشخصات رمضان یاحقی داستان كوتاه حاجي رمضان ياحقي پيرمرد كلاسهاي مدرسه را تازه تميز كرده بود و داشت استراحت مي كرد. بچه ها كه مدرسه نبودند همه جا سوت و كور مي شد. صداي دانه هاي تسبيحش در خانه سرايداري طنين مي انداخت. زير لب زمزمه مي كرد: «الهم صل علي محمد و ال محمد.» زنش با عجله داخل آمد. انگار خبر