معرفی دنیا فام


دنیا فام
جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 14 شهريور 1368
کشور: ايران شهر: مشهد


آخرین داستان ها ارسالی

امشب دختری میمیرد

نمایش مشخصات دنیا فام باز هم برای تو مینویسم برای تو که میگفتی :جونم به جونت بنده ::پس چه شد دیگر نه جوابم رو دادی نه سراغم امدی...کجا رفت اتیش سوزان عشقت.تنهایی من از با تو بودن باارزشتره چون خالی شده از ادمهای بی ارزش.....امشب هم مثل هر شب خاطره هایت راجرعه جرعه مینوشم مثل شوکران .......میدانم تو تنها نیستی دیدمش >>>>>>>خوش سلیقه ای