معرفی محمدرضا عموشاهی


محمدرضا عموشاهی
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 17 فروردين 1374
کشور: ايران شهر: اصفهان


آخرین داستان ها ارسالی

سه حرف ساده اما جانسوز ع-ش-ق

نمایش مشخصات محمدرضا عموشاهی نام:عاشق.......فامیل:ابدی........محل سکونت:سرزمین مردگان.....جرم:عشق......محل ارتکاب به جرم:سرزمین احساسات.......همدست :قلب......با توجه به قوانین بشر جامعه جناب آقای عاشق ابدی به جرم عشق وهمدست بودن با قلب خویش محکوم شده ....جناب اقای عاشق ابدی از خودتان دفاع کنید.....من قصد بدی نداشتم من عشقم را

صدای دیشب چه بوده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

نمایش مشخصات محمدرضا عموشاهی اتومبیل مردی که به تنهایی سفر می کرد در نزدیکی صومعه ای خراب شد. مرد به سمت صومعه حرکت کرد و به رئیس صومعه گفت:... «ماشین من خراب شده. آیا می توانم شب را اینجا بمانم؟» رئیس صومعه بلافاصله او را به صومعه دعوت کرد. شب به او شام دادند و حتی ماشین او را تعمیر کردند. شب هنگام وقتی مرد می خواست بخوابد صدای عجیبی شنید

چه بگویم از شبهایم؟

نمایش مشخصات محمدرضا عموشاهی چه بگویم از خستگی؟چه بگویم از گریه؟چه بگویم از احساس؟چه بگویم از تنهایی؟چه بگویم از بی اعتنایی؟چه بگویم از عشــــــــق؟چه بگویم از شبهایم؟چه بگویم از رنج؟چه بگویم از راهی بی پایان؟چه بگویم از زندگیم؟میگویم همه اش را خلاصه میگویم...درد،عذاب،گریه ،تنهایی،خستگی،.... شب عشق میگویم