معرفی مهدی فرزام


مهدی فرزام
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 4 اسفند 1355
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

محبت

نمایش مشخصات مهدی فرزام - دخترم خوبی ؟، ببین چی برات خریدم ! دخترک اما همچنان ساکت و بی حرکت بود ، همیشه همینطور بود ! مدتها بود که دهانش بسته و صورتش سرد و بیحالت بود . نه لبخندی نه خشمی نه احساسی ، هیچ . چشمانش همیشه رو به ، رو بود اما انگار نمی دید . پدر همه را به صف کرده بود تا شاید دوباره نقشی بر صورت دخترک بیاورد