معرفی میلاد مهیاری


میلاد مهیاری
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 14 شهريور 1371
کشور: ايران شهر: اصفهان
s://telegram.me/mylastgathas


آخرین داستان ها ارسالی

یک بعد از ظهر معمولی

نمایش مشخصات میلاد مهیاری سراسیمه وارد خانه شد.بشدت عرق کرده بود. نفس نفس میزد. انگاری که مسافت طولانی را دویده باشد. بسته ای مربعی شکل در دست داشت که در یک نایلون سیاه رنگ پیچانده شده بود. بسته را روی میز کارش گذاشت و پنکه ی کوچک روی میز را روشن کرد و چند لحظه ی صورتش را جلوی آن گرفت. چشمانش را بست. باد موهای زبر و مجعدش را به سختی تکان می داد