معرفی آراد منيري


آراد منيري
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 23 مرداد 1382
کشور: ايران شهر: تهدران


آخرین داستان ها ارسالی

٥خوان پرايتوس١

يك روز شاه من را به كاخ دعوت كرد .من وارد كاخ شدم و او گفت : دختر من توسط ائوريال خواهر من گرفته شده و در ٥ خوان گير كرده است.تاي هم مهم ترين هيولاست . تو بايد وارد غار گورغون بشوي تا حالا مردان زيادي براي نجات شاهدخت رفته ان اما بر نگشته اند. آيا تو حاضري براي نجات شاهدخت بروي؟ من گفتم : من حاضرم