معرفی mahsa.b


mahsa.b
جنسیت: تاریخ تولد: جمعه 28 آذر 1365
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

پرواز....

نمایش مشخصات mahsa.b تازه متولد شده بود ...گنجشگک هنوز زیرپرهای نرمو گرم مادر میخوابید...هنوز چشمهای معصومش دنبال تکه غذایی که مادر در دهانش می گذاشت بود ..مادر ک پر می کشید به دنبال غذای روزانه بالهایش را ارام جابه جا می کرد به تقیلد از مادر...هربار در لانه ی کوچکش کمی جابه جا می شد...پرواز را دوست داشت

فقط چند گام..

نمایش مشخصات mahsa.b دیر رسید...دیر که می گویم یعنی خیلی دیر....وقتی امد که دگر من ان من سابق نبودم....وقتی امد که دگر نه اسمانی بارانی بود و نه حتی پاییز بود...مگر وقت شکفتن یک گل چند لحظه است؟؟مگر تا خوردن دو بال پروانه به هم دیگر چند ثانیه می کشد.؟!! شاید اندازه ی چند لحظه فقط چند گام دیر رسید...لحظه ای رسید که کودکی در من مرده بود

مبتلا..

نمایش مشخصات mahsa.b باز هم صبح باز هم شروع یک اغازی دوباره... چشمهایش را نیمه بازمی گشاید...با همان حالت خوابیده بدن را خم میکند وبا دستش دنبال لب تاپش میگردد..نت را روشن میکند...., و منتظر ولکام ویندوز مینشیند..بلافاصله پنجره یاهو و سایت را باز کرد...دنیای جدیدش روبه رویش است...می گردد می جوید...سرچ می ند

..

نمایش مشخصات mahsa.b هوس باد کرده ام....هرچند هيچ موقع ميونه ي خوبي با باد نداشته ام .. .اما دلم يک باد سهمگين مي خواهد...دلم ميخوهد چشمانم را ببندم و موهايم را رها کنم .. .ميخواهم خودم را به دست تو بسپارم......کجا مسافرم خواهي کرد نمي دانم....اما ببر مرا از اين هوا.. ...بلندم کن و پروازم بده مثل کاغذهاي نامه اي که براي او نوشتم و رها کردم به دست تو